Aktualne informacje o przygotowaniu do egzaminu LOTE 2017 znajdują się w zakładce UCZNIOWIE/EGZAMINY/ COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH   – tutaj

Tam również znajduje się aplikacja do wydrukowania.