ZAPISY do Polskiej Szkoły im. Św. Jadwigi Królowej odbędą się w srode 6 września 2017, od 18:00   do 19:30, w kafeterii szkolnej St. Matthias School (58-25 Catalpa Ave Ridgewood). Na miejscu będzie konieczne wypełnienie dwóch aplikacji oraz wniesienie opłaty.

Zapisy odbędą się do klas, w których pozostały jeszcze wolne miejsca. Każda klasa ma ograniczoną liczbę miejsc.

Zapisy na religię będą odbywały się w tym samym czasie. Osoby zainteresowane będą proszone o wypełnienie aplikacji, przedłożenie świadectwa chrztu (dla osób zapisujących po raz pierwszy, lub które jeszcze go nie oddały) oraz wniesienie opłaty.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przyjście w tym dniu, ponieważ w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zapisów nie będzie.

Szczegółowe informacje w zakładce NASZA SZKOLA / ZAPISY 2017/18.