Przypominamy o terminie ( do 30 września 2017) oddawania wniosków na legitymacje dla chętnych osób, które jeszcze tego nie zrobiły.

Wniosek wydrukowany na jednej kartce, wypełniony wg wymagań konsulatu prosimy bezpośrednio oddać do dyrektora.

Kolejny termin składania wniosków za pośrednictwem  polskiej szkoły,  będzie na początku przyszłego roku szkolnego ( wrzesień 2018).

Będzie to również termin składania wniosków  o przedłużenie ważności wydanych w tym roku legitymacji.