Przypominamy o koncowym terminie zapisów na kolka artystyczne dla osób, które zabrały aplikacje (do 30 wrzesnia 2017).

W październiku lista zostanie otwarta dla pozostałych chętnych uczniów dla których wcześniej zabrakło miejsc. Bedzie decydowała kolejność oddania aplikacji wraz z opłatą.