W dniu 10 lutego 2018 o godz. 13:00 w klasach odbędą się wywiadówki semestralne dla rodziców z wychowawcami klas. Obecność rodziców obowiązkowa.

Lekcje w dniu 10 lutego trwają do godz. 12:00.

Nie zajęć pozalekcyjnych.