Przypominamy, że w sobotę 14 kwietnia 2018 r. odbędą sie drugie rekolekcje komunijne dla dzieci, które przystępują w tym roku szkolnym do sakramentów spowiedzi i komunii świętej.

Rekolekcje odbędą się w godzinach od 10:00 do 14:00. Dziecku musi towarzyszyć jeden z rodziców.  Rekolekcje są obowiązkowe.

Klasy 2a i 2b nie mają w tym dniu religii o 9:00 oraz lekcji w polskiej szkole – dzieci uczestniczą w rekolekcjach.

Pozostali uczniowie z tych klas, którzy nie przystępują w tym roku do komunii, ponieważ przystąpili w roku ubiegłym lub przystąpią w przyszłym (‘19) – mają dzień wolny.

Religia dla klasy I-szej odbędzie się normalnie wg planu.