KOMUNIKAT O EGZAMINACH

Ważne informacje związane z egzaminem certyfikatowym w dniu 19 maja!

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości – dokumentu, który uczestnik podał w zgłoszeniu.

Miejsce egzaminu
Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających
150 Dupont Street
Brooklyn, NY 11222

Do egzaminu przystępuje 147 osób.

W związku z zapewnieniem Państwu jak najlepszych warunków do pisania egzaminu z języka polskiego w dniu 19 maja, dokonaliśmy podziału uczestników egzaminu na dwie grupy.

19 maja – egzamin pisemny:

Grupa I

– dzieci i młodzież B1

– dzieci i młodzież B2

Grupa II

– dorośli B1

– dorośli B2

– dorośli C1

Grupa I (dz i mł B1 B2)

Rejestracja od godz 8.30am do 9.30am

Egzamin rozpocznie się o godz 10.00am

 1) B1 Dz i Mł

– RS: 10.00-10.30 (30 min)

– RT + PG: 10.40-11.40 (60 min.)

– P: 11.50-12.50 (60  min)

2) B2 Dz i Mł

– RS: 10.00-10.30 (30 min)

– RT: 10.40-11.40 (60 min)

– PG: 11.50-12.50 (60 min)

– P: 13.00-14.30 (90 min)

Grupa II (Dorośli B1 B2 C1)

Rejestracja od godz 14.00pm – 15.00pm

Egzamin rozpocznie się o godz 15.30pm

1) B1 dorośli

– RS: 15.30-15.55 (25 min)

– RT: 16.05-16.50 (45 min)

– PG: 17.00-17.45 (45 min)

– P: 17.50-19.05 (75 min)

2) B2-C1 dorośli

– RS: 15.30-16.00 (30 min)

– RT: 16.10-17.10 (60 min)

– PG: 17.20-18.20 (60 min)

– P: 18.40-20.10 (90 min).

Listy na egzamin ustny w dniu 20 maja zostaną rozwieszone w sobotę 19 maja po egzaminie pisemnym. 

Godzina rozpoczęcia egzaminu ustnego jest w trakcie ustalania. Szczegóły podamy wkrótce.

Informacje o egzaminie, listy uczestników znajdują się także na stronie Centrali:

www.centralapolskichszkol.org