Wszystkich zainteresowanych odbyciem kursu VIRTUS informujemy o nowych dodatkowych terminach:

  • 4 listopada 2018 (nd) w j. angielskim, od 13:00 -16:00 ( St. Matthias Library Media Workshop  (58-25 Catalpa Ave.)
  •  kurs VIRTUS w języku polskim  odbędzie się przy parafii sw. Stanislawa Kostki w dniu 9 listopada (piątek), 2018 w budynku Oazy (185 Driggs Ave) od godz. 6:15pm – 9:00pm.

Kurs Virtus jest wymagany przez naszą diecezję wobec wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jest to kurs jednorazowy i ma charakter seminarium–wykładu (nie ma egzaminu). Wszyscy zainteresowani proszeni są o zarejestrowanie eletroniczne na stronie www.virtus.org