Absolwentów klasy 8 polskiej szkoły zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu LOTE 2019,  prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na temat  przygotowania do egzaminu

Szczegółowe informacje o LOTE 2019 znajdują się w zakładce → UCZNIOWIE/EGZAMINY/ COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH  

Tam również znajduje się aplikacja do wydrukowania.