Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim woluntariuszom – nauczycielom, rodzicom i uczniom za pomoc podczas Festiwalu Wspólnoty Parafialnej.