Uprzejmie informujemy, że w sobotę 11 stycznia 2020 r. odbędą się rekolekcje komunijne dla dzieci, które przystępują w tym roku szkolnym do sakramentów spowiedzi i komunii świętej.

Rekolekcje odbędą się w godzinach od 10:00 do 14:00. Zbiórka o 10:00 w dolnym kościele. Dziecku musi towarzyszyć jeden z rodziców.  Wszystkie materiały, które dzieci otrzymają w sobotę podczas rekolekcji powinny być zachowane. Rekolekcje są obowiązkowe dla dzieci przystępujących do Komunii Św.

Dzieci z klasy 2 nie mają religii o 9:00 oraz lekcji w polskiej szkole – dzieci uczestniczą w rekolekcjach. Pozostali uczniowie z tych klas, którzy nie przystępują w tym roku do komunii, ponieważ przystąpili w roku ubiegłym lub przystąpią w przyszłym (‘21) – mają dzień wolny.

Religia w klasie 1-szej odbywa się normalnie wg planu.