W dniu 8 lutego o godz. 12:00 w klasach odbędą się semestralne ZEBRANIA dla rodziców z wychowawcami klas.

Obecność rodziców obowiązkowa.

Uczniowie nie będą sprowadzani do wyjścia. Rodzice po zebraniach odbiorą swoje dzieci z klas.

Lekcje w dniu 8 lutego trwają do godz. 12:00.