Pomimo, że w tym roku nie możemy przejść wspólnie 5 Avenue w Paradzie Pułaskiego, pamiętamy jednak o tym polonijnym wydarzeniu.  Za rok zapraszamy wszystkich!