Dniach 14 listopada i 5 grudnia 2020 od 14:00 do 14:30– przed szkołą będą odbierane wnioski na wydanie lub przedłużenie legitymacji szkolnych na kolejny rok szkolny. Wraz z wnioskiem o przedłużenie należy złożyć już posiadaną legitymację szkolną.

Proszę o komputerowe lub odręczne wypełnienie wniosków na legitymacje. Formy do wypełniania komputerowego dostępne są w zakładce Rok szkoły 2020/21/ Legitymacje szkolne (kliknij tutaj).