Uczniów szkoły prosimy o założenie szkolnych koszulek.