Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia podań o wydanie lub przedłużenie legitymacji szkolnej dla uczniów naszej szkoły.

Wszystkie informacje o legitymacjach oraz wnioski są dostępne w zakładce „Rok Szkolny 2021/22 / Legitymacje szkolne” – kliknij tutaj.

Do wniosków o przedłużenie należy dołączyć obecnie posiadaną legitymację szkolną.

Wnioski można wypełnić na komputerze lub wypisać odręcznie. Wnioski należy wydrukować na jednej kartce po obu stronach.

Termin składania podań o wydanie/przedłużenie legitymacji: 5 lutego 2022. Po tym terminie rodzice będą musieli ubiegać się o legitymacje indywidualnie w konsulacie.

Przypominamy, że wnioski wypisane odręcznie musza być wypełnione czytelnie, dokładnie i bezbłędnie. Wnioski ze skreśleniami i poprawkami nie będą przyjmowane.