Spotkanie będzie trwało do godz. 12:00.
Po zakończeniu spotkania odbędzie się Konferencja Rady Pedagogicznej.