Wszystkie klasy prosimy o przyjście do kościoła na 9:50.