Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2023 mija termin składania podań o tegoroczne stypendium CPSD. O stypendium mogą ubiegać się obecni maturzyści, którzy są przyjęci na studnia, a także ubiegłoroczni absolwenci, którzy nie ubiegali się w ubiegłym roku.

Aby otrzymać stypendium, absolwenci muszą spełnić wymagane kryteria.

Szczgółowe informacje znajdują się na stronie CPSDStypendium CPSD