Kalendarz szkolny 2018/19

ZAJĘCIA SZKOLNE W POLSKIEJ SZKOLE:

Lekcje rozpoczynają się o godz. 10:00, kończą o 14:00.

R – Religia – godz. 9:00- 9:55 (od 15 wrzesnia 18)    Kzajecia pozalekcyjne – godz. 14:00 – 14:55 (od 6 pazdziernika 18) , PE/ PC – przygotowanie do egzaminu LOTE / Certyfikatowego – godz. 9:00- 9:55 (LOTE -od 29 wrzesnia 18)

Skróty R / K/ PE/ PC– pojawiają się w kalendarzu przy dniach, w których odbywają się poszczególne zajęcia. Prosimy o zwracanie uwagi na te skróty oraz na godziny, w których się odbywają.

KALENDARZ MOZE ULEC ZMIANIE

Wrzesień  2018

5  –  ZAPISY na rok szkolny 2018/19  – do klas, w których pozostały jeszcze miejsca. Zapisy w szkolnej kafeterii od godz. 18:00 – do 19:30.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przyjście w tym dniu, ponieważ w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zapisów nie będzie.

7  –  Spotkanie Grona Pedagogicznego – godz. 18:00

8  –  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19 o godz. 10:00.  Msza Sw. o 10:00 a po niej podzial na klasy w audytorium.

Lekcje do 13:00. Zebranie Rady Pedagogicznej o godz. 13:15.

15  –  R  – Rozpoczęcie zajęć z religii – podział na klasy o 9:00.

Zebrania starego zarządu Komitetu Rodzicielskiego o godz. 12:00  w kafeterii.

Spotkania wychowawców z rodzicami – godz. 13:15 – 14:00 w salach lekcyjnych – wybór trójek klasowych, omówienie programów oraz wymagań szkolnych.

22 – Festiwal Wspolnoty Parafialnej Sw. Macieja /Parish Festival –  nie ma lekcji.  Zapraszamy uczniów z rodzicami od 11:00 do 16:00 na Catalpa Ave. przed kościołem (zamknięta ulica).

29 –  R / PE – Przygotowanie do egzaminu LOTE – 9:00 – 9:55.

Zebranie dla rodziców z religii -godz. 9:00.

Zebranie nowych Trójek Klasowych  i wybor zarządu Komitetu Rodzicielskiego o godz. 12:00 w kafeterii.

 

Październik  2018

6 –  R / PE 

7 –  (niedziela) – PARADA PULASKIEGO

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s