APLIKACJE REJESTRACYJNE

Podczas zapisów będzie konieczne wypełnienie dwóch aplikacji oraz wniesienie opłaty. W każdym nowym roku szkolnym wymagana jest ponowna rejestracja i wypełnienie aplikacji. Aplikacje rejestracyjne będą dostępne podczas zapisów.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w klasach, podczas wrześniowych zapisów, będzie brana pod uwagę kolejność zapisu. Zapewnione miejsce w szkole dla uczniow jest tylko podczas zapisów wiosennych.

Proszę przygotować sobie wcześniej poniższe informacje, – ponieważ muszą one być kompletnie wypełnione.

 APLIKACJA REJESTRACYJNA do Polskiej Szkoły na nowy rok szkolny 2016/17. Rodzice proszeni sa o wypełnienie tylko jednej aplikacji na rodzinę  (aplikacja ma dwie strony). Do wypełnienia aplikacji wymagane jest podanie danych:

 • Data i miejsce urodzenia ucznia/niow
 • Aktualny adres zamieszkania
 • Numery telefonów (domowy i komórkowe rodziców), adresy mailowe
 • Druga strona: zgoda na wykorzystanie zdjęć, dyżury rodziców, informacja o płatnościach za szkołę – należy ją przeczytać, wypełnić wg uznania i podpisać.

 KARTY INFORMACYJNE tzw. emergency card 

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA 2020-21  

Proszę wypełnić jedną kartę dla jednego dziecka – każdego zapisanego ucznia oddzielnie.

Do wypełnienia kart informacyjnych wymagane jest podanie danych:

 • Data i miejsce urodzenia ucznia
 • Aktualny adres zamieszkania
 • Numery telefonów (domowy i komórkowe rodziców), adresy mailowe
 • Osoby (nazwisko i imię) upoważnione do odbioru dziecka, w przypadku, gdy rodzice tego zrobić nie mogą
 • Numery telefonów osób odpowiedzialnych – upoważnionych do odbierania dzieci ze szkoły
 • Informacje indywidualne o stanie zdrowia, alergie itp.
 • Nazwa szkoły ameryk, do której uczeń będzie chodził w tygodniu oraz klasa w przyszłym roku szkolnym
 • Upoważnienie dla dziecka (powyżej 12 r. ż.) do samodzielnego powrotu ze szkoły