ZAPISY NA RELIGIĘ

Informacja #1

ZAPISY  – INFORMACJA O ZAPISACH NA RELIGIE  jest wspólna z zapisami ogólnymi (strona glowna)

Każdy rok szkolny wymaga ponownej rejestracji.

 WIEK DZIECKA do klasy pierwszejrocznik 2013 – 7 lat.

GODZINY ZAJĘĆ – Zajęcia religii odbywają się rano od 9:00 – 10:00 lub od 14:00 – 15:00, w soboty szkolne – te same dni, kiedy są zajęcia w Polskiej Szkole.

Jeśli zaistnieje potrzeba podziału na grupy – (przy dużej liczbie zapisanych dzieci), wówczas uczniowie dzieleni są na grupy. W klasie pierwszej miejsce w grupie porannej jest uzależnione od kolejności zapisywanych podczas rejestracji uczniów. W klasie drugiej miejsce pozostaje takie samo jak w klasie pierwszej, tzn., kto przynależał do grupy pierwszej nadal w niej pozostaje, podobnie z drugą grupą .

WYMAGANE DOKUMENTY do oddania przy zapisach na religię 

 • ŚWIADECTWO CHRZTU dziecka – kopia do oddania oraz oryginał do pokazania,
 • ŚWIADECTWO urodzenia dziecka  – kopia
 • Wypełniona APLIKACJA (dostępne w dniu zapisów)
 • Podpisana UMOWA – warunki (do zapoznania z drugiej strony tej informacji).
 • Opłata (w opłatę wliczony jest podręcznik do katechezy).
 • Rodziny niezarejestrowane do parafii St. Matthias (Ridgewood), muszą również przedłożyć  ZGODĘ– POZWOLENIE od proboszcza parafii, do której aktualnie należą, na udzielenie sakramentu Komunii w parafii St. Matthias
 • PRZENIESIENIE Z INNEJ PARAFII – W przypadku zapisu do klasy 2-giej oraz jeśli dziecko chodziło na katechezę (w języku polskim) do klasy 1-szej w innej parafii – należy przedstawić ŚWIADECTWO z religii lub zaświadczenie o ukończeniu klasy pierwszej

 

Podczas zapisów na religię należy wypełnić jeden formularz – aplikacje, która będzie dostępna na miejscu zapisów.

Proszę wcześniej przygotować  informacje do sprawniejszego wypełnienia aplikacji (szczególnie dla osób, które wypełniają aplikacje w zastępstwie za kogoś):

 • Nazwisko, imię ucznia
 • Data i miejsce urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Klasa w Polskiej Szkole (z uwzględnieniem literowym A, B  – proszę to przygotować)
 • Klasa na religii ( w 2020/21 – nowym roku szkolnym)
 • Klasa i nazwa amerykańskiej szkoły, do której uczeń uczęszczać będzie w tygodniu (w 2020/21)
 • Imiona rodziców, ich numery telefonów, adres mailowy
 • Nazwisko panieńskie matki
 • Osoby upoważnione do odbioru (poza rodzicami) i ich telefony kontaktowe.

Przy zapisach wymagane są: kompletnie wypełnione aplikacje, wymagane dokumenty oraz oplata.

 

Informacja #2                                      

ZAPISY  Osoby zainteresowane będą proszone są o

 • wypełnienie aplikacji
 • przedłożenie świadectwa chrztu (dla osób zapisujących po raz pierwszy, lub które jeszcze go nie oddały) oraz
 • wniesienie opłaty.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przyjście w tym dniu, ponieważ w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zapisów nie będzie.

Powyżej ( w informacji #1) wymagane dokumenty do zapisów na religię.