NAUKA ZDALNA- REGULAMIN ONLINE

Szkoła online – zasady obowiązujące podczas zajęć online  

                   

Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z zasadami szkoły online

PRZED LEKCJAMI – przygotuj się do lekcji

Bądź punktualny i odpowiedzialny!

PODCZAS LEKCJI – aktywnie bierz udzial w zajęciach

PO LEKCJACH – przygotuj się do następnych zajęć