zapisy do szkoły 2020/21

APLIKACJA do polskiej szkoły – kliknij tutaj     (dostępne wkrótce)

KARTA INFORMACYJNA  –  kliknij tutaj      (dostępne wkrótce)

ZAPISY  2020/21 do Polskiej Szkoły – Rejestracja do Polskiej Szkoły im. Św. Jadwigi w Ridgewood na nowy rok szkolny i katechetyczny 2020/21. Każdy powracający do nas uczeń musi ponownie zarejestrować się na nowy rok szkolny. Ilość miejsc w klasach jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowani są nasi uczniowie oraz ich młodsze rodzeństwo.

Wszystkich rodziców zainteresowanych zapisem,  prosimy o wypełnienie wymaganych aplikacji  ( kliknij tutaj)  oraz odesłanie ich w elektronicznej formie do dyrektora na adres: psdswjadwiga@yahoo.com z adnotacja (przyklad: Rejestracja 2020/21 – Kowalski Jan- klasa 5). Termin dokonania wpłaty będzie podany – po przesłaniu aplikacji.

lub  wypełnienie wymaganych aplikacji  ( link powyzej) oraz przesłanie ich  wraz z czekiem lub MO do dyrektora na adres:

Małgorzata Starzec

Polska Szkola im. Sw. Jadwigi Królowej

58-15  Catalpa Ave.

Ridgewood, NY 11385

Można również dostarczyć  wraz opłata osobiście (data i miejsce, godzina podane w korespondencji z rodzicami)

Druga rata – wpłaty można dokonać przy szkole : 14 listopada, 5 grudnia 2020, 9 stycznia 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s