LINKI

Parafia St. Matthias

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Instytut Polonistyki Stosowanej

ORPEGmateriały dydaktyczne

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Akademia Nauczyciela

Fundacja Dobra Szkoła Nowy Jork

Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego

Seal of Biliteracy (informacje pochodzą ze strony Dobra Szkoła Nowy Jork)

strona przeznaczona dla nauczycieli i uczących się języka polskiego jako obcego

materiały do nauki na poziomach A1-C2 (słownictwo, gramatyka, mówienie słuchanie)

Propozycje scenariuszy do zajęć – materiały edukacyjne pochodzą ze strony Akademia Nauczyciela