KONTAKT ZE SZKOŁĄ I ADRES

Lokalizacja:

Polska Szkoła prowadzi zajęcia szkolne w budynku St. Matthias Catholic Academy

58-25 Catalapa Ave., Ridgewood, New York 11385

mapa

Adres korespondencyjny:

St. Matthias Parish

Polish School of St. Jadwiga

58-15 Catalpa Ave. , Ridgewood, NY 1138

Kontakt telefoniczny:

718-801-2023

e-mail adres:

ps.sw.jadwiga@gmail.com