EGZAMIN CERTYFIKATOWY

INFORMACJA O EGZAMINACH CERTYFIKATOWYCH

STRTUKTURA EGZAMINU CERTYFIAKTOWEGO Z JEZYKA POLSKIEGO

REGULAMIN EGZAMINOW certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w CPSD – NY

CERTYFIKATY DLA OSOB o specjalnych potrzebach

PRZYKŁADOWE TESTY  – TUTAJ

KOMUNIKAT 2

Centrala Polskich Szkół Sobotnich organizuje w dniach 10 – 11 czerwca 2017 roku państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego:

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie A1, A2, B1, B2, C1 i C2

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14 – 17 lat) na poziomie A1, A2, B1, B2

(egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14 – 17 lat)

Proces rejestracyjny rozpocznie się  10 kwietnia 2017r i trwać będzie do 5 maja 2017r. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą emailową. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres aneta73@sbcglobal.net Każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezzwłocznie. Wysłane zostaną do Państwa drogą emailową potwierdzenia przystąpienia do egzaminu certyfikatowego. Opłatę za egzamin należy dokonać jednorazowo.

5 maja 2017r zgodnie z obowiązującymi przepisami lista osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego w dniach 10 – 11 czerwca zostanie zamknięta.

Wpłata dokonana po 5 maja 2017r. nie będzie akceptowana i nie upoważnia do uczestnictwa w egzaminie.

Miejsce egzaminu:

Parafia Św. Cyryla i Metodego

150 Dupont Street

Brooklyn, NY 11222

Formularz zgłoszeniowy, cennik egzaminów, termin przesyłania opłat oraz konto bankowe na które należy przesyłać wpłaty będą zamieszczone 9 kwietnia na stronie CPSD

KOMUNIKAT 2

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2017r dotyczącej nadania Centrali Polskich Szkol Dokształcających w Ameryce uprawnień do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego informujemy o dacie obowiązującej nas, jako organizatorów według przepisów zawartych w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 30 marca 2016 r.
Egzamin  odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2017 r. w ośrodku Centrali:
150 Dupont Street
Brooklyn, NY 11222
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu znajdują się na stronie CPSD w załączniku CERYFIKATY – TUTAJ