Regulamin Ucznia

REGULAMIN UCZNIA w Polskiej Szkole

Jako uczeń/nica Polskiej Szkoły im. Świętej Jadwigi Królowej

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:

– podczas lekcji oraz na przerwach rozmawiać w języku polskim, ponieważ jest językiem obowiązkowym w Szkole Polskiej

-okazywać szacunek oraz słuchać poleceń dyrektora, nauczycieli, księży, rodziców dyżurujących

-zachowywać się kulturalnie, przyjaźnie i koleżeńsko w stosunku do innych uczniów w szkole

-punktualnie przychodzić na zajęcia

-zachowywać ciszę w szkole: w klasach lekcyjnych, podczas lunchu, na korytarzu, w czasie wejścia i wyjścia ze szkoły

-przed lekcjami czekać przed klasą na swego wychowawcę

-wchodzić do klas na lekcje razem ze swoim nauczycielem

– zajmować stałe miejsca (ławki) w klasie, (ponieważ ponoszę odpowiedzialność za swoje miejsce)

-podczas lekcji i przerwy oraz po zakończonych lekcjach wychodzić tylko za zgodą nauczyciela

-po wyjściu z ubikacji wrócić prosto do klasy

-kulturalnie zachowywać się podczas spotkań w audytorium lub kafeterii; przebywać całą grupą-klasą w wyznaczonym przez wychowawcę lub dyrektora miejscu (do audytorium i kafeterii wchodzić parami całą klasą, i w taki sam sposób z niej wychodzić)

-przynosić na lekcje zeszyty i książki oraz przybory wymagane przez nauczyciela

-odrabiać prace domowe oraz przychodzić przygotowanym na lekcje

-nieobecności usprawiedliwiać pisemną informacją napisaną przez rodziców

-nosić niewyzywające ubrania (dziewczyny- bez makijażu)

-nosić obuwie na niskim obcasie, podgumowanej podeszwie

Jako uczeń/nica Polskiej Szkoły im. Świętej Jadwigi Królowej rozumiem, że

NIE WOLNO:

-wychodzić z budynku szkolnego bez opieki dorosłych pod jakimkolwiek pozorem;

-wychodzić z audytorium podczas imprez szkolnych

-otwierać uczniowskich ławek (blatów) i szuflad w biurkach, szaf i szafek

-dotykać i wyciągać rzeczy z ławek będących własnością szkoły katolickiej, (ponieważ będę odpowiadał za wszelkie szkody);

-biegać po korytarzu, po schodach i przed szkołą;

-przebywać bez pozwolenia poza pomieszczeniem klasowych (korytarz, schody)

-przychodzić w butach na rolkach, w klapkach, obuwiu łatwo ślizgającym się

-przynosić do szkoły nieodpowiednich rzeczy (zabawek, gier elektronicznych, czasopism, kart, oraz wszystkich rzeczy niezwiązanych z nauka w szkole). Nauczyciel ma prawo do konfiskaty tych rzeczy i przekazania ich po zajęciach do rąk rodziców (a nie ucznia);

-kpić, wyśmiewać się z innych. Wszelkie spory i problemy uczniowie powinni rozwiązywać poprzez rozmowę, ewentualnie z pomocą nauczyciela lub dyrektora.

-używać telefonów komórkowych podczas lekcji – telefon musi być wyłączony

-żuć gumy w budynku szkolnym;

NAGRODY

-pochwała nauczyciela wobec klasy i do rodziców

-dodatkowa celująca ocena; lub drobna nagroda od nauczyciela

-dyplom

-nagroda oraz wyróżnienie ucznia wobec całej społeczności szkolnej i rodziców;

-nagrody honorowe;

 KARY 

-upomnienie wobec klasy od nauczyciela i dyrektora – rozmowa z rodzicami

-odebranie przywilejów

-wezwanie rodziców do szkoły, obniżenie oceny ze sprawowania

-pisemna nagana do rodziców, (którą rodzic zobowiązany jest podpisać);

-usunięcie ze szkoły na okres dwóch kolejnych sobót szkolnych. Rodzice otrzymają pisemne powiadomienie i są zobowiązani do skontaktowania się z dyrektorem

– całkowite usunięcie ze szkoły / -grzywna pieniężna – przy stratach.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s