Wielkanoc 2019

wielkanoc

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w rodzinnym gronie, smacznego święconego jajka oraz błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa życzy

                                                            Dyrektor Szkoły oraz Grono Pedagogiczne                                                                            PS im. Św. Jadwigi Królowej w Ridgewood

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W sobotę 6 kwietnia 2019 szkolne zajęcia rozpoczynają się od rekolekcji wielkopostnych, które odbędą się w kościele. Nauka rekolekcyjna rozpocznie się o 10:00 – wszyscy uczniowie przychodzą do kościoła. Po zakończeniu z wychowawcami udają się do klas na dalsze zajęcia, które będą odbywały się wg planu.

DROGA KRZYŻOWA

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek 22 marca 2019 o godz. 19:00. Droga Krzyżowa będzie prowadzona przez uczniów naszej szkoły.

Zapraszamy również 29 marca 2019 o 19:00 na wielojęzyczną Drogę Krzyżową poprowadzona przez wszystkie grupy etniczne naszej parafii.

REKOLEKCJE KOMUNIJNE – 9 marca 2019

Przypominamy, że w sobotę 9 marca 2019 r. odbędą się drugie rekolekcje komunijne dla dzieci, które przystępują w tym roku szkolnym do sakramentów spowiedzi i komunii świętej.

Rekolekcje odbędą się w godzinach od 10:00 do 14:00. Dziecku musi towarzyszyć jeden z rodziców lub opiekun.  Rekolekcje są obowiązkowe.

Klasy 2a, 2b i 2c nie mają w tym dniu religii o 9:00 oraz lekcji w polskiej szkole – dzieci uczestniczą w rekolekcjach.

Pozostali uczniowie z tych klas, którzy nie przystępują w tym roku do komunii, ponieważ przystąpili w roku ubiegłym lub przystąpią w przyszłym (‘20) – mają dzień wolny.

Religia dla klasy I-szej odbędzie się normalnie wg planu.

LEGITYMACJE SZKOLNE – dodatkowy termin

Uprzejmie powiadamiamy o dodatkowej możliwości złożenia wniosków na legitymacje szkolne. Każdy uczeń z Polskiej Szkoły może ubiegać się o polską legitymacje szkolną.

Nowe legitymacje dla uczniów, którzy nie posiadają jeszcze tego dokumentu.

 Wnoszę o wydanie/ przedłużenie ważności** legitymacji ucznia dla…

W tym celu należy wypełnić bardzo dokładnie i czytelnie wniosek o wydanie nowej legitymacji – bez pomyłek i skreśleń, następnie oddać do dyrektora

Legitymacje do przedłużenia dla uczniów, którzy posiadają już legitymacje – prosimy o sprawdzenie daty ważności legitymacji. Dotychczasowo wyrobione legitymacje straciły ważność 30 września 2018 r. W tej sytuacji należy złożyć wniosek o przedłużenie legitymacji szkolnej.

Wnoszę o wydanie/ przedłużenie ważności** legitymacji ucznia dla…

Aby przedłużyć ważność legitymacji należy: bardzo dokładnie i czytelnie wypełnić wniosek z zaznaczeniem „o przedłużenie legitymacji”. Wypełniony bez pomyłek i skreśleń wniosek wraz ze szkolną legitymacją oddać do dyrektora.

Dodatkowy termin oddawania wniosków na legitymacje nowe lub ich przedłużenie – do 16 marca 2019. Kolejny termin składania wniosków za pośrednictwem polskiej szkoły, będzie na początku przyszłego roku szkolnego (wrzesień 2019).

PROSZĘ WYDRUKOWAĆ WNIOSEK NA JEDNEJ KARTCE (PO OBU STRONACH).

Wniosek na legitymacje w zakładce NASZA SZKOLA/LEGITYMACJE SZKOLNE