Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego odbędzie się 10 i 11 czerwca 2017.

10 czerwca – egzamin pisemny – rejestracja od godz. 9:15 do 9:45. Egzamin rozpocznie się o godz. 10:00.

11 czerwca – egzamin ustny – dokładne godziny zostaną podane 10 czerwca

Miejsce egzaminu:

Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkol Dokształcających

150 Dupont Str.

Brooklyn, NY 11222 (Greenpoint)

Biorący udział uczniowie proszeni są o zabranie ze sobą dowodu tożsamości – dokumentu, który podali w zgłoszeniu. (ID ze zdjęciem)

legitymacje szkolne

Witam Państwa,

Otrzymałam wiadomość, że 40 wniosków zostało nieprzyjętych z powodu:

błędów

skreśleń, poprawień

niewłaściwie wypisanej daty w wypełnieniu (jak pisze :dzień, miesiąc, rok – to tak podajemy, a nie odwrotnie)

błędów w podanym adresie  

poprawien korektorem

pustych linijek – informacje musza być napisane we właściwych liniach

wypełnienia ołówkiem

nieczytelnym podpisie rodzica.

Wnioski te musza być wypisane raz jeszcze ABSOLUTNIE BEZBŁĘDNIE – całkowicie poprawnie wypisane (potraktować jak wniosek paszportowy). Ponadto kartka nie powinna być pomięta lub brudna.

PONOWNY WNIOSEK MUSI MIEĆ NOWĄ FORMĘ  – wniosek o legitymację ucznia

 Wnioski oddawane są do konsulatu.

Rodzice proszeni są o:

  • zgłoszenie się w sobotę od 8:30 do 9:45 rano i ponownie wypełnienie wnioseku dostepnego u dyrektora
  • lub zrobienie wlasnej kopii, która znajduje się powyżej (dwie strony musza być odbite na jednej kartce – po obu stronach), bezbłędne wypełnienie i oddanie rano w sobotę od 8:30 do 9:45 do dyrektora.
  • Każdy wniosek musi byc oddany osobiście do dyrektora – muszą byc sprawdzony

Jeśli rodzice nie zrobią tego rano w sobotę – dzieci nie otrzymają legitymacji przez szkołę.

Rodzic moze również oddać wniosek bezpośrednio do konsulatu – po spełnieniu warunków podanych na wniosku – dyrektor te wnioski musi potwierdzić i podpisać, a rodzice muszą wraz z wnioskiem donieść świadectwa szkolne.

Lista z nazwiskami uczniow ze zwróconymi wnioskami przekazana jest wychowawcom, którzy będą się kontaktować telefonicznie z rodzicami.

sobota – 13 maja 2017

Komunia Święta

O godz. 10:00 rano w kościele Św. Macieja odbędzie się Komunia Święta klasy drugiej. Dzieci z klas drugich, nieprzystępujące w tym dniu do Komunii – mają dzień wolny.

Religia

W tym dniu nie będzie porannej i popołudniowej lekcji religii.

Dzień Matki

O godz. 12:30 zapraszamy wszystkie mamy na spotkanie  z okazji Dnia Matki, które odbędzie się w audytorium szkoły.  Porządek uroczystości:

-poczęstunek

-program artystyczny,

-podziękowanie dla mam,

-ogłoszenie wyników konkursów szkolnych w r. szk. 2016/17 – wręczenie nagród i wyróżnień

Osoby pomagające przy organizacji uroczystości(dyżurni rodzice/trojki klasowe) proszeni są o przyjście na 9:45 do audytorium. 

Kółka artystyczne

Zumba i kółko plastyczne – odbywają się wg planu

LEGITYMACJE SZKOLNE

Zainteresowani rodzice uczniów oraz nauczyciele, którzy w marcu zgłosili się w sprawie legitymacji szkolnych, proszeni są o wypełnienie wniosku o wydanie legitymacji szkolnej.

Wniosek należy złożyć do wychowawcy lub dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2017. Po tym dniu wnioski nie będą przyjmowane.

We wniosku o legitymację należy ująć następujące informacje (załącznik ponizej):

  1. Imię i nazwisko ucznia
  1. Data urodzenia (dzień, miesiąc rok)
  1. Nazwa placówki:    POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
  1. Adres placówki:      5815 CATALPA AVE., RIDGEWOOD, NY 11385
  1. Miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych
  1. Telefon kontaktowy
  1. Podpis rodzica

Wzór wniosku o legitymację nauczyciela

Wzór wniosku o legitymację ucznia

Legitymacje szkolne wydane w tym roku będą ważne do 31 sierpnia 2018r.

Wszystkie osoby ubiegające się o legitymację szkolną otrzymają powyższy dokument przed tegorocznymi wakacjami.

Legitymacje mogą być wydane tylko dzieciom, które są uczniami polskiej szkoły. W pierwszej kolejności tym, którzy podczas tegorocznych wakacji wyjeżdżają do Polski (zgłoszonym w marcu).

 

Wiecej informacji na stronie konsulatu RP – tutaj o legitymacjach

EGZAMIN CERTYFIKATOWY komunikat 2

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JEZYKA POLSKIEGO

Centrala Polskich Szkół Doksztalcajacych organizuje w dniach 10 – 11 czerwca 2017 roku państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego:

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie A1, A2, B1, B2, C1 i C2

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14 – 17 lat) na poziomie A1, A2, B1, B2

(egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14 – 17 lat)

Proces rejestracyjny rozpocznie się  10 kwietnia 2017r i trwać będzie do 5 maja 2017r. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą emailową. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres aneta73@sbcglobal.net Każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezzwłocznie. Wysłane zostaną do Państwa drogą emailową potwierdzenia przystąpienia do egzaminu certyfikatowego. Opłatę za egzamin należy dokonać jednorazowo.

5 maja 2017r zgodnie z obowiązującymi przepisami lista osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego w dniach 10 – 11 czerwca zostanie zamknięta.

Wpłata dokonana po 5 maja 2017r. nie będzie akceptowana i nie upoważnia do uczestnictwa w egzaminie.

Miejsce egzaminu:

Parafia Św. Cyryla i Metodego

150 Dupont Street

Brooklyn, NY 11222

Formularz zgłoszeniowy, cennik egzaminów, termin przesyłania opłat oraz konto bankowe na które należy przesyłać wpłaty będą zamieszczone 9 kwietnia na stronie CPSD       tutaj