REJESTRACJA

KLIKNIJ NA PONIŻEJ, ABY ZAPISAĆ DZIECKO DO SZKOŁY

KLIKNIJ NA PONIŻEJ, ABY ZAPISAĆ DZIECKO NA RELIGIĘ DO KLASY 1 LUB 2

INFORMACJA O TERMINACH OPŁAT ZA SZKOŁĘ I RELIGIĘ

Zgłoszenia na zajęcia pozalekcyjne 2023/2024 będziemy przyjmować od września