REJESTRACJA

Rejestracja 2021/22

Aby dokonać rejestracji należy:

  1. Kliknij na poniższy obraz „Rejestracja” i wypełnij aplikacje Rejestracja 2021/2022 

2. Wydrukuj i wypełnij aplikacje. Aplikacje zostały wysłane emailem do wszystkich rodziców w maju i czerwcu. Do rodziców nowych uczniów zostaną wysłane po wypełnieniu powyższego linku – kliknij obraz).

– APLIKACJA NA ROK SZK 2021/ 22 – jedna na rodzinę 

– KARTA INFORMACYJNA UCZNIA (KIN) – dla każdego zapisywanego ucznia

3. W dniu 8 września 2021 (środa) od 18:00 do 19:00 lub 11 września 2021 (sobota) od godz. 10:00 do 11:00  –  przynieść opłatę oraz wypełnione: aplikację na rok szk. 2021/ 22  i kartę informacyjną ucznia.

Zapisy do szkoły- będą przy szkole (tym samym miejscu, którym były przekazywane podręczniki oraz odbierane kolejne raty za szkole w tym roku szkolnym).

4. Zapisów naszych uczniów można również dokonać poprzez wysłanie pocztą formularzy (aplikacja + KIN) wraz z czekiem do dyrektora do 8 września 2021 na adres:

Małgorzata Starzec

Polska Szkoła im. Sw. Jadwigi Królowej

58-15 Catalpa Ave.

Ridgewood, NY 11385

Rodzic nowo zapisywanego ucznia/uczniów proszony jest o zgłoszenie się w dniu zapisów.

5. Kompletna rejestracja dokonana jest po wpłacie opłaty szkolnej i oddaniu wypełnionych aplikacji rejestracyjnej i karty informacyjnej ucznia. Uczniowie są przyjęci na listę uczniów tylko po dokonaniu zapłaty.

6. Klasa 9 liceum – zapraszamy wszystkich absolwentów klas 8-mych do kontynuacji nauki języka polskiego w liceum. W liceum uczniowie przystępują do 3-ch egzaminów z języka polskiego: LOTE (jesień/zima w 9 klasie) – po którym mogą otrzymać kredyty w liceum. W 11 klasie – uczniowie zdają egzamin maturalny oraz certyfikacyjny (poziom B1, B2, lub C1).

APLIKACJE REJESTRACYJNE

ZAPISY NA RELIGIĘ