REJESTRACJA

Rejestracja 2021/22

Aby dokonać rejestracji należy:

  1. Kliknij na poniższy obraz „Rejestracja” i wypełnij aplikacje Rejestracja 2021/2022 

2. Wydrukuj i wypełnij odręcznie lub komputerowo (aplikacje wysłane emailem do rodziców)

– APLIKACJA NA ROK SZK 2021/ 22 – jedna na rodzinę 

– KARTA INFORMACYJNA UCZNIA (KIN) – dla każdego zapisywanego ucznia

3. W dniu 12 lub 19 (sobota) czerwca 2021 od godz. 9:00 do 12:00  –  przynieść opłatę oraz wypełnione: aplikację na rok szk. 2021/ 22  i karty informacyjne ucznia.

Opłaty za szkołę – będą odbierane przy szkole (tym samym miejscu, którym były przekazywane podręczniki oraz odbierane kolejne raty za szkole w tym roku szkolnym).

4. Lub wyślij  pocztą formularze (aplikacja + KIN) wraz z czekiem do dyrektora na:

Małgorzata Starzec

Polska Szkoła im. Sw. Jadwigi Królowej

58-15 Catalpa Ave.

Ridgewood, NY 11385

5. Kompletna rejestracja dokonana jest po wpłacie opłaty szkolnej i oddaniu wypełnionych aplikacji rejestracyjnej i karty informacyjnej ucznia. Uczniowie są przyjęci na listę uczniów tylko po dokonaniu zapłaty.

6. Deklaracja/decyzja o rejestracji. Powrót we wrześniu do naszej szkoły – bardzo prosimy o jak najszybszą informacje ze względu na formowanie klas /zamówienie podręczników/ zatrudnienie nauczycieli. W przypadku rezygnacji ze szkoły proszę o powiadomienie do końca roku szkolnego (czerwiec 2021) – informacje na e-mail: psdswjadwiga@yahoo.com / lub tel. 718-801- 2023

7. Klasa 9 liceum – zapraszamy wszystkich absolwentów klas 8-mych do kontynuacji nauki języka polskiego w liceum. W liceum uczniowie przystępują do 3-ch egzaminów z języka polskiego: LOTE (jesień/zima w 9 klasie) – po którym mogą otrzymać kredyty w liceum. W 11 klasie – uczniowie zdają egzamin maturalny oraz certyfikacyjny (poziom B1, B2, lub C1).

APLIKACJE REJESTRACYJNE

ZAPISY NA RELIGIĘ

Rejestracja 2020/2021 

oplata za szkole 2020/2021