opłata za szkołę

W grudniu minął termin opłat za szkołę. 11 grudnia 2021 – ostatni termin. Po tym terminie będą doliczane kary – $25.00 za każdy miesiąc spóźnienia

Bardzo prosimy o uzupełnienie zaległych opłat za szkołę wszystkie te rodziny, które mają jakiekolwiek płatnicze zobowiązania względem szkoły.

Opłaty będą pobierane przy wejściu do szkoły w szkolne soboty od godz. 10:00 do 10:15. Opłatę należy przekazać dyrektorce szkoły.

Opłatę można również wysłać na adres:

Małgorzata Starzec

Polska Szkoła im. Św. Jadwigi Królowej

58-15 Catalpa Ave.

Ridgewood, NY 11385

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s