opłata za szkołę

Opłata za szkołę, po ustaleniu z dyrektorem, może być wpłacona w dwóch ratach – przy dwójce zapisanych dzieci, w trzech ratach – przy trójce zapisanych dzieci.

Opłata za religię oraz zajęcia pozalekcyjne musi być wpłacona wraz z oddaniem dokumentów (aplikacji) w dniu rejestracji na te zajęcia.

Opłatę za szkołę można dokonać w szkolne soboty od godz. 9:15 do 9:30 i 10:15- 10:45 do 29 października (II rata) i do 17 grudnia 2022 (III rata).

17 grudnia 2022 – ostatni termin. Po tym terminie będą doliczane kary – $25.00 za każdy miesiąc opóźnienia.

Opłatę należy przekazać dyrektorce szkoły.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s