opłata za szkołę 2021/22

Bardzo prosimy o uzupełnienie zalęgłych opłat za szkołę.

Opłaty będą pobierane przy wejściu do szkoły w szkolne soboty od godz. 10:15 do 10:45:

6 listopada 2021

13 listopada 2021

4 grudnia 2021

11 grudnia 2021 – ostatni termin

Opłatę można również wysłać na adres:

Małgorzata Starzec

Polska Szkoła im. Sw. Jadwigi Królowej

58-15 Catalpa Ave.

Ridgewood, NY 11385

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s