Rodzice

KOMITET RODZICIELSKI

Nasi wspaniali rodzice w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju naszej szkoły. Bezcenne zaangażowanie szczególnie widoczne jest w woluntarnej pracy przedstawicieli klasowych, którzy często są również w składzie trójek klasowych. Rodzice – przedstawiciele klasowi wybierają na zebraniu ogólnym zarząd Komitetu Rodzicielskiego szkoły.  Komitet Rodzicielski oraz Trójki Klasowe spotykają się na zebraniach przeciętnie raz w miesiącu. Prężnie działający rodzice pomagają w zgromadzeniu dodatkowych funduszy oraz organizacji imprez i uroczystości tj. mikołajki, wigilia, zabawa karnawałowa i dzień dziecka.

Zapraszamy chętnych rodziców naszych uczniów do współpracy.

Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im Św. Jadwigi Królowej rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 2006/07. We wcześniejszym okresie rodzice byli zaangażowani w pracę na rzecz szkoły poprzez Trójki Klasowe wybierane corocznie na każdym poziomie klasowym.

Wszystkim rodzicom współpracującym z naszą szkołą serdecznie dziękujemy !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s