ZATRUDNIENIE

Poszukujemy nauczycieli nauczania początkowego, języka polskiego, historii oraz instruktorów ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele zainteresowani pracą w Polskiej Szkole im. Św. Jadwigi Królowej proszeni są o kontakt z dyrektorem – tel.718-801-2023  a także o przesłanie kopii dyplomu studiów wyższych oraz swojego CV na adres mailowy ps.sw.jadwiga@aol.com.