ZAPISY NA RELIGIĘ

ZAPISY NA RELIGIĘ do 1 i 2 klasy  odbędą się tylko w dniu 8 września 2021 od 18:00 do 19:00  oraz  11 września 2021 r od 10:00 do 12:00  wraz z zapisami do szkoły.

APLIKACJA – forma rejestracyjna na religię (do wypelnienia na komputerze) KLIKNIJ TUTAJ

ZAPISY na RELIGIĘ –  uczniowie biorący udział w programie ponownie rejestrują się  w każdym roku szkolnym. Zapisywane dzieci są również uczniami Polskiej Szkoły im. Św. Jadwigi Królowej.

Aby zapisać dziecko na religie należy:

  • wypełnić aplikację – dostępne do elektronicznego wypełnienia i wydrukowania ze strony
  • przynieść świadectwo chrztu  i akt urodzenia dziecka (dla osób zapisujących po raz pierwszy, lub które jeszcze go nie oddały) – kopia do oddania oraz oryginał do okazania
  • przynieść  zaświadczenie  od proboszcza parafii, do której aktualnie należą, na udzielenie sakramentu Komunii w parafii St. Matthias (obowiązkowe – tylko dla rodzin niezarejestrowanych w parafii St. Matthias na Ridgewood)
  • przynieść opłatę
  • przedstawić świadectwo z religii lub zaświadczenie o ukończeniu klasy pierwszej w języku polskim (obowiązkowe – tylko dla uczniów przenoszących się z innej parafii i rejestrujących się do klasy drugiej)

DOKUMENTY (wymienione powyżej) oraz OPŁATA są wymagane, do oddania przy zapisach na religię  – są warunkiem zapisu na religie na kolejny rok szkolny

W jakim wieku można zapisać dziecko na religie?  Rocznik dziecka idącego do pierwszej klasy szkoły publicznej lub starsze.

Kiedy odbywają się zajęcia religii?  Zajęcia religii odbywają się rano od 9:00 – 10:00 w soboty szkolne – te same dni, kiedy są zajęcia w Polskiej Szkole.