PODRĘCZNIKI

Poniższe zestawy książek, to podstawowe podręczniki , z których nasi uczniowie korzystają do nauki języka polskiego, historii i geografii. Nie są one jednak wystarczające, dlatego nauczyciele indywidualnie dobierają dodatkowe rozne zrodla doskonalące sprawności naszych uczniów.