Zapraszamy uczniów do udziału w naszych konkursach szkolnych

Uprzejmie informujemy, że zakończyły się już trzy z ogłoszonych konkursów szkolnych w roku 2020/21. Zwycięzców oraz ich dzieła, można zobaczyć w zakładce konkursy 2020/2021 – kliknij tutaj.

Zbliżają się terminy zakończenia kolejnych dwóch konkursów: kolęd (12 grudnia) oraz ozdoby świątecznej (20 grudnia).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach szkolnych.

Przypomnienia dla rodziców

Zebranie na zoom z rodzicami trójek klasowych i komitetu rodzicielskiego odbędzie się w piątek 4 grudnia 2020 o 20:30. Kody zostaną przesłane godzinę przed spotkaniem poprzez e-mail.

W sobotę 5 grudnia od 14:00 do 14:30 pod szkołą (stałe miejsce) będą odbierane wnioski na legitymacje szkolne oraz opłaty za szkołę (drugie lub kolejne raty).

Legitymacje szkolne – wnioski

Dniach 14 listopada i 5 grudnia 2020 od 14:00 do 14:30– przed szkołą będą odbierane wnioski na wydanie lub przedłużenie legitymacji szkolnych na kolejny rok szkolny. Wraz z wnioskiem o przedłużenie należy złożyć już posiadaną legitymację szkolną.

Proszę o komputerowe lub odręczne wypełnienie wniosków na legitymacje. Formy do wypełniania komputerowego dostępne są w zakładce Rok szkoły 2020/21/ Legitymacje szkolne (kliknij tutaj).