KOSZULKI Z LOGO SZKOŁY

6 października 2018 w sobotę wszyscy uczniowie szkoły otrzymają czerwone koszulki z logo naszej szkoły. Koszulki noszone są podczas Parady Pułaskiego oraz uroczystości szkolnych odbywających się podczas całego roku szkolnego. Rodziców, którzy chcieliby zakupić koszulki dla dorosłych, prosimy o zgłoszenie się do dyrektora – koszt jednej koszulki $10.00.

LEGITYMACJE SZKOLNE

Uprzejmie przypominamy o możliwości złożenia wniosków na legitymacje szkolne. Każdy uczeń z Polskiej Szkoły może ubiegać się o polską legitymacje szkolną.

Nowe legitymacje dla uczniów, którzy nie posiadają jeszcze tego dokumentu.

 Wnoszę o wydanie/ przedłużenie ważności** legitymacji ucznia dla:

W tym celu należy wypełnić bardzo dokładnie i czytelnie wniosek o wydanie nowej legitymacji – bez pomyłek i skreśleń, następnie oddać do dyrektora

Legitymacje do przedłużenia dla uczniów, którzy posiadają już legitymacje – prosimy o sprawdzenie daty ważności legitymacji. Dotychczasowo wyrobione legitymacje mogą tracić ważność 30 września 2018 r. W tej sytuacji należy złożyć wniosek o przedłużenie legitymacji szkolnej.

Wnoszę o wydanie/ przedłużenie ważności** legitymacji ucznia dla:

Aby przedłużyć ważność legitymacji należy: bardzo dokładnie i czytelnie wypełnić wniosek o przedłużenie legitymacji – bez pomyłek i skreśleń, następnie wniosek wraz ze swoją szkolną legitymacją oddać do dyrektora.

Termin oddawania wniosków na legitymacje nowe lub ich przedłużenie – do końca października. Kolejny termin składania wniosków za pośrednictwem  polskiej szkoły,  będzie na początku przyszłego roku szkolnego ( wrzesień 2019).

Proszę wydrukować wniosek na jednej kartce (po obu stronach)

link – Wniosek na legitymacje dla ucznia

 

ZEBRANIE RODZICÓW Z RELIGII 29 i 30 WRZEŚNIA

Uprzejmie przypominamy rodzicom, którzy zapisali swoje dzieci na program religii w j. polskim o obowiązkowych zebraniach

Sobota – 29 września 2018 o godz. 9:00 z księdzem w kafeterii szkoły.

Niedziela – 30 września 2018 o godz. 11:30 lub 13:00 z dyrektorem katechetycznym (jedno niedzielne zebranie – dowolnie wybrana godzina) dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Obecność w sobotę i niedzielę obowiązkowa.

FESTIWAL PARAFIALNY

W dniu 22 września 2018 zapraszamy naszych uczniów wraz z rodzicami na Festiwal Parafialny.

Festiwal z muzyką, jedzeniem oraz wieloma atrakcjami dla dzieci odbędzie się na zamkniętej ulicy Catalpa Ave. przed kościołem Św. Macieja w godzinach 11:00 – 16:00.

W tym dniu nie ma zajęć w polskiej szkole.

 

Woluntariuszy (nauczycieli i rodziców) pomagających na festiwalu prosimy o przyjście o godz.8:45